จัดซ้อมรับมือโควิด19พื้นที่ชายแดนแม่สาย

จังหวัดเชียงราย ทำการซ้อมแผน และแบ่งหน้าที่ การป้องกันโควิด19 พื้นที่ชานแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งอาจมีการระบาด ระลอกที่ 2 ขึ้นมาได้ จึงต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย  นำผู้เข้าร่วมทำการซ้อมแผน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) จ.เชียงราย และ ศปก.อ.แม่สาย 

นอกจากนี้ยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมด้านการรับการสั่งการ การอำนวยการ การฝึกตามสถานการณ์พิเศษ และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้จะมีการเตรียมความพร้อมรับสนองกรณีมีเหตุการณ์ขึ้น จากนั้นมีการจัดสรรและแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งจัดระบบร้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะมีการสรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติโดยเฉพาะกรณีรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันพบว่าในประเทศเมียนมาเกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.เป็นต้นมามีผู้ติดเชื้อกว่า 580 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองชิดตเวซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐยะไข่ที่เป็นพื้นที่วิกฤติทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว และกรณีของ จ.เชียงราย ก็พบว่ามีดินแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาซึ่งที่ผ่านมาพบมีคนต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาระบาดทาง จ.เชียงราย จึงได้มีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ดังกล่าว

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จะใช้การบรรยายเรื่องแนวคิดการฝึกซ้อมแผนแก่ผู้เข้าร่วมรับฟังทุกคนได้รับทราบ จากนั้นมีการบรรยายเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ 2 และแนวทางการรับมือ ก่อนจะฝึกซ้อมแผนช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ตามลำดับ หลังจากนั้นมีการสรุปผลและวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้ จ.เชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แสาย และ อ.เชียงแสน ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร ทั้งที่เป็นป่าเขาและลำน้ำสายและลำน้ำรวกก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง 

ซึ่งที่ผ่านมาทางกองกำลังผาเมืองได้รับผิดชอบดูแลการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติต่างๆ ทำให้มีการติดตั้งรั้วลวดหนาม ไฟส่องสว่าง โดรนบินลาดตระเวน วางกำลังเฝ้าตรวจ ร่วมกับตำรวและฝ่ายปกครองตั้งจุดตรวจจุดสกัด ฯลฯ ตลอดแนว ขณะที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาเพียงช่องทางเดียวคือตรงด่านพรมแดนสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อการขนสินค้าระหว่าง อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก และใช้การเปลี่ยนถ่ายคนขับรวมทั้งตรวจคัดกรองผู้ที่ทำหน้าทีบริเวณพรมแดนทั้งชาวไทยและเมียนมาอย่างเข้มงวด…

รับคูปองส่วนลด11% ส่งฟรีทั่วไทย ช้อปเลย..