มฟล.จัดปฐมนิเทศออนไลน์

มฟล.จัดปฐมนิเทศออนไลน์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

26 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษา จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมจากบังกลาเทศ บราซิล กัมพูชา ชิลี จีน เอสโตเนีย เมียนมา ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร เป็นต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและกล่าวถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมเป็นรูปแบบผสมผสาน เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับทักษะพื้นฐานที่เยาวชนควรได้รับ ตลอดจนสำเร็จการศึกษาไปเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาต่างชาติรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน ได้บรรยายแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย วิธีการเรียน ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน และทุนการศึกษา รวมถึงบริการต่างๆ ในช่วงระหว่างที่นักศึกษายังไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา