แห่เทียนพรรษาเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.09  น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ คณะศรัทธาวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ชุมชนต่างๆ ร่วมปล่อยขบวนและชมขบวนเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปจัดถวายตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลฯ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงราย

 4,409 total views,  2 views today