เทศบาลนครเชียงราย มุ่งเน้น มุ่งสู่เป้าหมาย ของการศึกษาเพื่อลูก ๆ หลาน ๆ ชาวเชียงราย