บุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องในวันเป็งปุ๊ด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องในวันเป็งปุ๊ด  โดยมีพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตในเวลาเที่ยงคืน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและยังเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวเชียงราย ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

 2,854 total views,  2 views today