กรมอุทยานฯ จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10

กรมอุทยานฯ จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 ไร่เป้าหมาย 7,207 ไร่ 

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) นายทศพร รักจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูฯ นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ นายกมลาศ  อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู พ.ท.พรสรรค์ ช่างประดิษฐ กอ.รมน.จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท. สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135  นายบรรจง รสจันทร์ นายกอบต.ชะเล นายวิเชียร ชินวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านภูเตย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยาน และประชาชนจิตอาสาในท้องถิ่น ร่วมกันปลูกป่าใน “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” จำนวน 30 ไร่ 

โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ สัก พะยูง ประดู่ ยางนา แดง มะค่าโมง หว้า รวมทั้งสิ้น 6,000 ต้น ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู บริเวณป่าบ้านภูเตย หมู่ที่ 5 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้มาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มข้น จำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีเป้าหมายในการปลูกป่า “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ระยะที่ 2  ในปีพ.ศ.2564 นี้ ทั่วประเทศ จำนวน 400,000 ไร่

นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า พื้นที่จำนวน 30 ไร่ ที่นำมาปลูกป่าในครั้งนี้  ส่วนแรกเป็นพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ตรวจยึดดำเนินคดี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555  จำนวน 12 ไร่ 2 งาน ได้ตัวผู้ต้องหา 1 คน ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 21.10 น. คดีอาญาที่ 135/55 ยึดทรัพย์ที่ 62/55 ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 6 เดือน ริบของกลาง ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายสิ่งแวดล้อมให้กรมอุทยานฯ เป็นจำนวนเงิน 794,059 บาท จำเลยไม่ฎีกา คดีถึงที่สุด ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้ตรวจยึดดำเนินคดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 จำนวน 18 ไร่ 31ตารางวา ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด ตามปจว.ข้อ 5 เวลา 09.20 น.คดีอาญาที่ 71/61 พนักงานสอบสวนแจ้งงดการสอบสวน 

นายนิพนธ์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากปลูกป่าจำนวน 30 ไร่ ในวันนี้แล้ว ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่น จะทำการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ผ่อนปรนให้ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ยินดีร่วมสนับสนุนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 1,212 แปลง เนื้อที่ จำนวน 7,207 ไร่  โดยจะดำเนินการปลูกป่าให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป