ขับเคลื่อนระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา

ขับเคลื่อนระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พ.จ.อ.แดงรัตน์ คงสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. คุณสิรินทร์พร กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สวก.สพฐ คุณบัวบาง บุญอยู่ ข้าราชการบำนาญ ศนฐ. พร้อมคณะจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ร่วมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี