รองปลัดเทศบาลนครฯคนใหม่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายจรัล ขำสุขเลิศ นายก อบต.เขาสามสิบ นายวิรัตน์ ทำนุราศรี อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และร่วมส่ง พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ ในการเข้ารับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย