ชาวเชียงรายร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

วันที่ 25  ตุลาคม 2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2561 ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 227 รูป ออกเดินรับบิณฑบาตจากเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ จนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

 

 2,404 total views,  4 views today