ทำบุญครับ..ผ้าป่าสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

ทำบุญครับ.??..มาเป็นส่วนหนึ่งกับการต่อบุญใหญ่ คนละเล็กละน้อย มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย…นั้นคือการทำบุญ ร่วมกับ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย…บุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก…ไม่มีอะไรมากไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน…

#ก้าวไกรเชียงราย
#สมาคมศิริกรณ์เชียรายบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย

 57,974 total views,  2 views today