ที่เดียวในโลก“เชิญตะวัน Art Festival “

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานพุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนาหรือ เชิญตะวัน Art Festival ที่ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-31 ..2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 วัน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพุทธศิลป์สื่อพุทธธรรมบนอาคารอาคาร สูญญาตาคาร ไร่เชิญตะวัน ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะเดี่ยวครั้งแรกของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (.วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ไร่เชิญตะวัน

โดยเป็นการรวบรวมผลงานทั้งในด้านจิตรกรรม วรรณกรรม ธรรมคีตา และประติมากรรม ซึ่งล้วนออกแบบโดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี และนำไปต่อยอดรังสรรค์เป็นงานประติมากรรมโดยอาจารย์ภูริดล พิสาร ศิลปินชื่อดัง โดยมีผลงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับศิลปะในแขนงต่างๆ เช่น ศิลปะแห่งอาหารการกิน ของกิ๋นบ้านเฮา ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความหลงใหลในรสชากาแฟมาพูดคุยและชงชากาแฟให้ชิม มีเชฟก้องหรือนายก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ผู้โด่งดังจากรายการเชฟกระทะเหล็ก เจ้าของร้าน Locus Native Food Lab นายชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ จากร้านสวรรค์บนดินที่มีความหลงใหลในศิลปะการชงชากาแฟ  ลี อายุ จือปา จากกาแฟอาข่าอาม่า ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของพันธุ์กาแฟอาราบิก้าแท้ที่ปลูกบนยอดดอยสูงใน อ.แม่สรวย ฯลฯ ไปแสดงศิลปะการชงกาแฟภายในงาน ภายในงานยังมีศิลปินนักแสดง นักร้อง ฯลฯ ชื่อดังหลายคนไปร่วมแสดงดนตรีและอื่นๆ อีกมากมาย

 

ภายในงานยังได้รวบรวมการแสดงศิลปะแห่งกาพย์กานท์บรรสานศิลป์โดยศิลปินแห่งชาติด้านกาพย์กลอนเช่นเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ไพรินทร์ขาวงามและวิลักษณ์ศรีป่าซางฯลฯการจัดกิจกรรมภาวนาวันวิสาขบูชาทั้งสำหรับชาวไทยและต่างชาติการจัดศิลปะแห่งการดับทุกข์พิธีแห่ผ้าบูชาโพธิ์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาการแสดงศิลปะดนตรีของสะล้อซอซึงพิณเปี๊ยะและในวันสุดท้ายของการจัดงานจะเป็นศิลปะแห่งจิตรกรรมแนวประทับใจของศิลปินเชียงรายในแต่ละรุ่นซึ่งมีทั้งรุ่นใหญ่ลงไปถึงรุ่นเล็กด้วย

 

โดย พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 29 ..นี้ องค์กรชาวพุทธต่างมีการจัดกิจกรรมรองรับในหลายพื้นที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนั้น จ.เชียงราย โดยกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆ จึงร่วมกับไร่เชิญตะวันจัดขึ้นกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงเอาเอกลักษณ์ของ จ.เชียงราย มาเชื่อมกับวันวิสาขบูชาโดยเฉพาะเอกลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งคือด้านศิลปะโดยพบว่าศิลปะก็สามารถเชื่อมกับพุทธธรรมได้อย่างลงตัว โดยปรากฎในมงคล 38 ในมงคลสูตรที่ให้คุณค่ากับศิลปะไว้สูงากศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สามารถเป็นสื่อให้ผู้คนไปสู่พุทธรรมได้เป็นอย่างดี

พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี กล่าวอีกว่า สิ่งที่ปรากฎให้เห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับพุทธรรมคือวัดต่างๆ ที่มีการก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่งดงามตั้งแต่ในอดีต โดยบางวัดมีอายุความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีซึ่งก็การก่อสร้างวัดต่างๆ เหล่านี้ก็หมายถึงการสร้างผลงานทางศิลปะเพื่อเชื่อมผู้คนไปสู่ธรรมะนั่นเอง การจัดงานยังเกี่ยวเนื่องไปถึงวันวิสาขบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถไปทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวได้ต่อไป

 3,760 total views,  2 views today