(คลิป)แข่งเรือยาว12ฝีพายทุ่งดุกอิงดอยสร้างความสามัคคี
 

เมื่อวันที่24มีนาคม2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งเรือพาย ขนาด 12 ฝีพาย ซึ่งชาวบ้านทุ่งดุก ร่วมกับชมรมนักปกครอง ตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดขึ้น บริเวณ อ่างเก็บน้ำ (โครงการพระราชดำริ) บ้านทุ่งดุก ในชื่อ ทุ่งดุกอิงดอย ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมเพชร ยงยืน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งดุก ในนามของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือพาย ประเภท12ฝีพาย

ทั้งนี้การจัดการแข่งขัน บ้านทุ่งดุกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และท่องเที่ยวของหมู่บ้าน จึงได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพาย นอกจากนี้ยังยังส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในท้องถิ่น

โดยในครั้งนี้มีทีมเรือพาย ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 8ทีม ประกอบด้วย ทีมลูกพ่อเลิศ  วัดหลวง ทีมเทพสักทอง โจ้โก้ ทีมเพชรพระแก้ว เวียงแก้ว ทีม บ้านหัวเวียง ทีมบ้านหาดไคร้ ทีมลูกเจ้าพ่อพญาแก้ว สบสม ทีมห้วยเม็งห้วยกอก และทีม ศ.ธนูทอง ทุ่งดุก

ทั้งนี้ยังทีการแข่งหัวใบ้ท้ายทอด,ชกมวยทะเล,เปตอง,ชักคะเย่อเรือรักษาประเพณีเพื่อสร้างความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอีกด้วย/////

 8,903 total views,  4 views today