สั่งปิดป่า7วันห้ามเข้าเกิดไฟป่าถูกต้องสงสัยเผาทันที

เมื่อวันที่24มีนาคม2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ พร้อมทั้งนำข้อสั่งการตามมติที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม ที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา นำมาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันไฟป่า และแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า หลังหลายพื้นที่ ใน 9 จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีค่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงและยังพบมีไฟป่าที่เกิดจากการลักลอบเผาพื้นที่การเกษตรการหาของป่าและลุกลามเข้าในพื้นที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งพื้นที่ป่าชุมชนจนหลายจังหวัดประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า

ในที่ประชุมได้มีการกำชับให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงราย  ร่วมกันร่างหนังสือ ปิดป่าแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลา 7 วัน ตามมติที่ประชุม ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าป่า จะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และห้ามนำไฟเซ็ก ไม้ขีดไฟ สิ่งที่ทำให้ติดไฟเข้าไป เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหากพบว่าเกิด Hotspot ที่จุดดังกล่าวจะถูกเข้าข่ายต้องสงสัยทันที

โดยให้เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมเข้าเวรยามกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และอาสาสมัครดับไฟป่า ตามพื้นที่ป่าในจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าไปจุดไฟจนกลายเป็นปัญหาการเกิดหมอกควันจากไฟป่า และให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ถึงความจำเป็นในการปิดป่า

จากสถิติการเกิดจุดฮอทปอร์ตของจังหวัดเชียงราย ปี 2559 เกิดขึ้น 2,000 จุด ปี 2560 เกิดขึ้น 19 จุด และปี 2561 เกิด 3 จุด ในอำเภอแม่สรวย 2 จุด อำเภอเวียงแก่น 1 จุด อากาศที่จังหวัดเชียงราย คุณภาพอากาศปานกลาง ไม่เกินค่ามาตราฐาน

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมชาวเชียงราย และทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจัง จนค่าฝุ่นละอองไม่เดินค่ามาตราฐานแม่แต้วันเดียว ตั้งแต่มีการประกาศห้ามเผา และไฟป่าแทบไม่มีเกิดขึ้น จากนี้ไปอีก 19 วัน ต้องช่วยกันรักษาคุณภาพอากาศ ให้อากาศที่เชียงรายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องชาวเชียงรายต่อไป/////

 1,610 total views,  2 views today