ฤดูกาลท่องเที่ยวนครเชียงราย และ เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่19 สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุททานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับ ส่วนราชการ ภาคเอกชนจังหวัดเชียงราย เชิญชวนประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อม ”ฤดูกาลท่องเที่ยวนครเชียงราย” จากความสวยงามของดอกไม้ริมแม่น้ำ สู่ ดอกไม้กลางใจเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นความท้าทายของ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่ได้สานพลังใจ พลังกาย กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นำการจัดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม มาจัดแสดงกลางใจเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยว ได้สัมผัสความสวยงามใกล้ชิด และไม่ปล่อยตัวเมืองเชียงราย เป็นเพียงทางผ่านเพื่อไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่น ซึ่งต้องแวะเข้ามา สร้างฐานรากเศรษฐกิจอีกครั้ง

ทั้งนี้ งาน ”เชียงรายดอกไม้งาม” ครั้งที่ 19 เริ่ม 29 ธันวาคม 2565 ถึง 29 มกราคม 2566 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เป็นอีกหนึ่งครั้งของการจัดงานฯ ว่าต้องอยู่ในแนวทางใด แบบใด ที่ต้องกลมกลืนกับป่าคอนกรีต เปลี่ยนจากพื้นที่เรือนจำเดิมที่ดูน่ากลัว มาสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และรู้จักกันไปทั่วโลก และทุกอย่างก็สวยงามดังเนรมิต รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน ที่ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยว แต่สร้างความสุขรอยยิ้ม ที่ “นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม”