ประกวด Miss Diversity Thailand 2022 (เพศทางเลือก)

ประกวด Miss Diversity Thailand 2022 (เพศทางเลือก)ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2565 ที่เชียงราย กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องทางประเพณีวัฒนธรรม และเปิดพื้นที่ให้เพศทางเลือกได้แสดงถึงความสามารถ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  บี บี ยู คลินิก  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมจังหวัดเชียงราย  และ ชมรมรุ้งสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย ได้ให้มีการแถลงข่าว การจัดประกวด Miss Diversity Thailand 2022 (เพศทางเลือก) ที่ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าประกวดจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาร่วม 

ทั้งนี้การดำเนินการประกวด ถือว่าเป็นกิจกรรม 1 ทศวรรษ แห่งความภาคภูมิใจ รุ้งสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย โดยใช้พื้นที่ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย และ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  ซึ่งมีผู้เข้าประกวด Miss Diversity Thailand 2022 (เพศทางเลือก) จาก 77 จังหวัด ถือว่าตัวแทนจังหวัดของเพศทางเลือก จังหวัดละ 1 คน  และผู้ชนะเลิศ จะได้ครองมงกุฎ ที่ออกแบบโดย อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย 

ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องทางประเพณีวัฒนธรรม (ตักน้ําบ่อทิพย์ในวัดงามนาม มงคล) และเข้าวัดกราบพระขอพร ชมศิลปะทางล้านนา ประกอบด้วย วัดศรีบุญเรือง ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  วัดศรีศักดิ์ดาราม ตําบลห้วยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดศรีชุม ตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดโป่งมอญ ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วัดสลีศรีมงคล ตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทั้งนี้ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประกวดจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ส่วนหนึ่ง เพราะมีผู้เข้าประกวดจาก 77 จังหวัด และยังมีผู้ติดตาม เดินทางมาร่วมด้วย โดยมีผลดีต่อภาคธุรกิจโรงแรม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม วัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย…