รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

24 กุมภาพันธ์ 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ร่วมกันปรับปรุง ทาสีตีเส้นทางม้าลาย

โดยใช้เครื่องตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณทางข้ามบริเวณฝั่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทั้งนี้ กิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม” ของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เมืองเชียงราย ให้เป็นเมืองปลอดภัย น่าอยู่ ด้วยการเคารพกฎจราจร