ทำความสะอาดเมืองรับนักท่องเที่ยว

เทศบาลนครเชียรายนำเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ออกทำความสะอาดตัวเมืองเชียงราย เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และชมความสวยงามของ “เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 ดนตรีในสวน”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงราย นำอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาด รถน้ำเทศบาลนครเชียงราย เริ่มทำความสะอาดถนนและบาทวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เขตเทศบาลนครเชียงราย ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นไปตามโครงการ Big Cleaning Day อาสาทำดีพัฒนาเมือง ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

โดยแบ่งการทำความสะอาดเมืองเชียงราย จำนวน 3จุดหลัก คือ เส้นทางที่ 1 ตั้งแต่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าอภิสแควร์ เลี้ยวซ้ายเข้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย เส้นทางที่ 2 ตั้งแต่แยกคลินิกหมพีระ ถึงแยกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเส้นทางที่ 3 ตั้งแต่สามแยกทางเข้าตลาดศิริกรณ์ ถึงสามแบกไนท์บาซ่าเชียงราย 

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าว่า การทำวามสะอาดเมืองก็เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในช่วงวันหยุดยาว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเดินทางมาเที่ยวชม สวนดอกไม้กลางเมืองเชียราย ที่เทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้น “เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 ดนตรีในสวน” ที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 28 มกราคม 2562 ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย เน้นถึงความสะอาดของบ้านเมืองเป็นสำคัญ เพราะจะสร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายช่วงฤดูท่องเที่ยวนี้ นอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การนำของ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านจาก 64 ชุมชน ในการช่วยกันความสะอาดหน้าบ้านตัวเองไปในตัวด้วย 

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่วาว่า ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมรณงค์ Big Cleaning Day ดังกล่าว มุ่งเน้น เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

/////

 2,884 total views,  4 views today