ประกวดดนตรีพื้นเมือง

ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองขับร้องประกอบนาฎศิลป์ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดการ ประกวดการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองขับร้องประกอบนาฎศิลป์ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 เพื่อกระตุ้นให้ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการรักษาและอนุรักษ์ดนตรีล้านนา การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 63 -10 มกราคม 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ทั้งนี้ การจัดการประกวดดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) แบ่งเป็น 3 รุ่น

การแข่งขันรุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

การแข่งขันรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

การแข่งขันรุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

หากผู้ใดสนใจสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดดูรายละเอียด พร้อมใบสมัครได้??https://drive.google.com/…/1YjDSY8A0sUgLkdTN9dHqu15KBX…