เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 “วันมหิดล”

เทศบาลนครเชียงราย ร่วม สสจ.เชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 “วันมหิดล” ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงรายยอด 1,200คน

24 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์เชียงรายร่วมใจ ที่มีอายุตั้งแต่  18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ในจุดดังกล่าวจะมีการฉีดวัคซีน รวม 1,200 คน 

ขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย  โดยมี นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้มอบชุดดูแลสุขภาพ ให้กับทุกคนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ด้านในจะมียาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งหน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า เนื่องในวันมหิดล ได้มีการต้ังเป้าการฉีดวัคซีน ในวันนี้จำนวน 30,000ราย ซึ่งจะกระจายไปทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย 

ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ล่าสุด มีการฉีดไปแล้ว  44.09 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 347,303คน  จากที่ตั้งเป้าหมายประชาชนที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 770,243 คน ////