(คลิป)ชมการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย
 

#ก้าวไกรเชียงราย

#กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

#ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย

 1,297 total views,  2 views today