หล่อเทียนพรรษาอนุรักษ์และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา   ประจำปี 2561 โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ก่อนที่จะถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานธรรม สวนตุงและโคมเชียงราย

 

 

 2,884 total views,  2 views today