Boarding pass ใบเดียว…รับสิทธิ์ได้ทันที มีผลพฤษภาคม – กันยายน 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงรายร่วมกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์,สายการบินเวียดเจต,สายการบินไทยสมายด์,สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินบางกอกแอร์ จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชียงราย พะเยากิน ช้อป พักเที่ยวที่เชียงราย พะเยาโดยกำหนดให้นักท่องเที่ยว สามารถนำ Boarding pass ของสายการบินทั้ง 5 สายการบินเมื่อบินมาเชียงราย สามารถใช้บริการจากร้านค้าจำนวนกว่า 50 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เชียงรายแต้แต้จะเป็นการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้นำบัตรดังกล่าวมาใช้บริการ

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการททท.สนง.เชียงราย ซึ่งดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและพะเยา กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยาโดยได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พะเยา จำนวนกว่า 50 ร้านค้า มอบสิทธิพิเศษเมื่อนำBoarding pass ของ 5 สายการบิน ได้แก่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินเวียดเจต, สายการบินไทยสมายด์,สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินบางกอกแอร์ นำมาแสดงและใช้บริการกิน ช้อป พัก เที่ยวที่เชียงรายพะเยาโดยเดินทางมาเชียงราย พะเยา ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2561รับสิทธิ์ได้ทันทีจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดร้านค้าได้ที่

www.เชียงรายแต้แต้.com หรือ สแกน QR code ข้างล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สนง. เชียงราย โทรศัพท์ 053 744674-5 ได้ทุกวันเวลาราชการ/////

 37,970 total views,  2 views today