เริ่มแล้ว แข่งกีฬายูโดนานาชาติ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัด “Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022” กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว มีนักกีฬายูโด 10 ประเทศ เข้าร่วม

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย Mr. WONG PO KEE รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬา และคณะกรรมการโอลิมปักฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันเปิด การแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ  Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022  ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยมีคณะกรรมการ ตัดสิน การแข่งขัน และนักกีฬายูโดจาก 10 ประเทศ เข้าร่วมในการเปิดการแข่งขัน

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ  Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขันฯ  เพื่อยกระดับระดับการกีฬาจังหวัดเชียงราย ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ยกระดับกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมบูรณาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เทศบาลนครเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ ทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีนักกีฬาจาก 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐฟูไจราห์แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรไทยและทีมจังหวัดเชียงราย รวมนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 200 คน  

ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น

  1. ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย นาเง โน กาต้า (Nage-No-Kata) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง ยู โน๊ะ กาต้า (Ju-No-Kata)
  2. ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย 8 รุ่น บุคคลหญิง 8 รุ่น

ทั้งนี้การแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ  Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายสู่กีฬามาตราฐานสากล เพิ่มทักษะและพัฒนาให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ให้สมกับเป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดเชียงราย (Chiang rai Sport City)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ที่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียราย สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดการแข่งขันระดับนานาชาติขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นโอกาสมีในหลายด้าน ที่จะทำให้นักท่องเที่ยว นักกีฬา รู้กจักจังหวัดเชียงรายมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างดี ที่สำคัญจะทำให้เยาวชนที่สนใจกีฬายูโด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปที่ได้เข้ามาชมการแข่งขัน

////

 26,899 total views,  8 views today