เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 

ริ่มแล้วนำร่องเปิดเที่ยวจัดงาน7วัน  เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 

23 พฤศจิกายน 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021  ที่ ลานด้านหน้าศาลากลางหลังแรก ของจังหวัดเชียงราย เขตเทศบาลนครเชียราย โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เทศบาลนครเชียงราย ททท.สำนักงานเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดงานเข้าร่วม 

โดยงานจะมีขึ้นไปจนถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  ภายในงานมีจัดแสดงแสงสีเสียง บนตัวอาคาร หลังแรก ที่มีอายุ 121 ปี ประกอบโคมไฟที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ในเวลา 19.00 น.  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชน กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและออกแบบได้นำสมัย รวมทั้งการแสดงแสง สี การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดพูดคุยและเสวนาเพื่อการออกแบบที่ยั่งยืนเป็นประจำทุกวัน  โดยทางภาคเอกชนและกลุ่มชาวบ้านต่างนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจัดแสดงและจำหน่าย เช่น ผ้าลวดลายพื้นเมือง ชา กาแฟ ของฝากของที่ระลึก อาหารพื้นบ้าน อาหารทั่วไป ฯลฯ 

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย Exhibition & Showcase นิทรรศการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการคิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน กิจกรรม Talk & Seminar การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริงในหลากหลายหัวข้อ 

ซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์ และกิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงานเทศกาล