พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโซนที่ 2นครเชียงราย

วันที่ 22ตุลาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตามโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข โซนที่ 2 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย

 1,010 total views,  2 views today