มอบเต้นและเก้าอี้ให้วัดได้ใช้ประโยชน์

วันที่ 22 ตุลาคม 2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 ร่วมรับมอบเต้นและเก้าอี้ จากท่านพระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน (พระนอน) ได้มอบไว้เพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์และกิจกรรมของโรงเรียน ณ วัดเชตวัน (พระนอน) จังหวัดเชียงราย

 3,259 total views,  2 views today