ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มฟล.นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอแม่จัน-แม่สาย จังหวัดเชียงราย

23 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) แจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  ส่วนพัฒนานักศึกษา และ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

โดยได้เดินทางไปมอบสิ่งของในจุดต่างๆ ที่หมู่บ้านสันเกล็ดทอง ต.โป่งงาม อ.แม่สาย เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน  และ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งยังเดินทางออกจากพื้นที่ได้ยากลำบาก