“คนราชภัฏ” ชร.อัญเชิญ”พระราชลัญจกร” ร.9  เผยนศ.จีนนิยมเรียนที่ม.ราชภัฏเชียงรายมาก

เมื่อวันที่24สิงหาคม2561 ผศ.ทัศน์  คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมร.ชร.ฐานะผู้กำกับสนับสนุนกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้แทนอธิการบดีพร้อมด้วย คณบดีคณะต่างๆและผู้บริหารจากหลายหน่วยงานพร้อมบุคลากร เดินนำขบวนนักศึกษา พร้อมด้วยขบวนธง และธงประจำคณะต่างๆ 14 คณะ/สำนัก/วิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ร่วมขบวนแห่ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์  (ตราประจำมหาวิทยาลัย) ที่พระราชทานให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เมื่อปี 2535  ซึ่งชาวราชภัฏต่างน้อมเกล้าฯและปวารณาตนเองว่าเป็นคนราชภัฏซึ่งหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเป็นผู้แทนพระองค์ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยรายราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)บริเวณริมหนองบัว  ภายในมหาวิทยาลัย

ต่อมาขบวนตัวแทนนักศึกษาได้นำเสลี่ยงเครื่องราชสักการะวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมกับอัญเชิญตราพระราชลัญจกรจากเสลี่ยงที่แห่มาตั้งเคียงคู่กันด้วยที่หน้าเวที ก่อนพิธีอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นในขณะขบวนเดินเข้าห้องประชุม วงดนตรี Orchestra Band จากโปรแกรมดุริยางคศาสตร์  โดยมี อ.กัลยาณี สายสุข ประธานสาขาโปรแกรมฯ  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มร.ชร. เป็นผู้ควบคุม ร่วมบรรเลงเพลงต่างๆตลอดเวลาและยัง มีกิจกรรมบูมของนักศึกษาน้องใหม่เพื่อแสดงถึงสปิริตในวันนี้ด้วย

ต่อมา ผศ.สุทัศน์  ได้เป็นผู้นำผู้ร่วมพิธีทำการสักการะและกล่าวคำถวายสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามด้วยผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมถวายบังคมและกล่าวนำคำปฏิญาณตนพร้อมร่วมกันร้องเพลงราชภัฏสดุดีซึ่งเป็นเพลงประจำมร.ชร.และเพลงสรรเสริญพระบารมี

ต่อมาในวันเดียวกันนี้หลังเสร็จพิธีแล้ว กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. ยังได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่อีกด้วยแบบล้านนาเพื่อเป็นสิริมงคลศึกษาน้องใหม่ ปี 2561 จำนวน กว่า 3,000  คน จาก 14 คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาที่เป็นชาวไทย และ ชาติพันธุ์ต่างๆ ในเขตภาคเหนือ รวมทั้งนักศึกษาต่างประเทศ เช่น เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว  ไต้หวัน  สหรัฐอเมริกา และนักศึกษาจีน เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะมาศึกษาในสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย และอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) นิยมมาเรียนมากที่สุดที่มร.ชร.เพราะเป็นที่เชื่อถือในคุณภาพจากผลผลิตที่ผ่านมา ซึ่งได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในจีนจากมณฑลต่างๆที่ส่งนักศึกษามาเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมาหลายรุ่นแล้ว ในปีนี้มีนักศึกษาจากจีนทั้งชายหญิงที่เป็นน้องใหม่กว่า 260 คน ที่มาจากมณฑลยูนนาน กว่างสี และมณฑลอื่นๆตามข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

//

 6,033 total views,  2 views today