ถวายเทียนพรรษา วัดศรีเกิด

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดศรีเกิด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงรายข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนศรีเกิด ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ การเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญ รักษาศีล ละชำระจิตใจให้ผ่องใสจะได้รับอานิสงส์อย่างสูง

///