เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษา

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดดอยพระบาทและวัดป่าก่อไทยใหญ่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ประธานประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์  ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดดอยพระบาท และวัดป่าก่อไทยใหญ่

ทั้งนี้ การเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญ รักษาศีล ละชำระจิตใจให้ผ่องใสจะได้รับอานิสงส์อย่างสูง

///