ปอยหลวงผู้สูงวัยส่งต่อการเรียนรุ่นสู่รุ่นแสดงผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรียนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “วันปอยหลวง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 7 และ 8  การประเมินผลเรียนรู้และผลสำเร็จของหลักสูตร มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย” ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ได้จัดแสดงผลงานที่ได้เรียนมา หลังจากหยุดไป  2 ปี 

โดย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เดินชมผลงานของแต่ละรายวิชาที่มีการจัดแสดงผลงาน  นักศึกษาทุกคนมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลงานอย่างมาก และทำผลงานในวิชาเรียนออกได้มาอย่างดี และยังมีการแสดงโชว์ จากการเรียนในรายวิชาที่มีการจัดการแสดงออก ทั้งหลักสูตร ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการเล่นดนตรีพื้นเมือง วิชาอูคูเลเล่ หลักสูตรสังคมและความสุข วิชาไลน์แดนซ์ วิชาลีลาศ หลักสูตรเศรษฐกิจ วิชาเศรษฐกิจในครัวเรือน

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีอย่างมาก ที่ได้มาเห็นผลงานของนักศึกษาสูงวัย และยิ่งมาเห็นการส่งต่อของคณะกรรมการนักศึกษา ยิ่งมีความสุข เพราะได้เห็นการส่งต่อความรู้ที่ไม่รู้จบ เหมือนรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ไม่เข้าใจก็สามารถถามและถ่ายทอดวิชาต่อกันได้อย่างมีความสุข จุดนี้จะทำให้ผู้สูงวัยมีพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพราะมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังได้ ที่สำคัญเห็นนักศึกษาทุกคนมีความสุขเมื่อได้มาเรียน ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ดีให้ผู้สูงวัยเข้ามาเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เพราะปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และเชื่อว่า นักศึกษาผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุที่มาเรียน และจบออกไป จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงรายไปด้วยกัน