จิตอาสาพระราชทานฯ ทำความสะอาดครั้งใหญ่

จิตอาสาพระราชทานฯ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระธาตุดอยจอมทอง 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2565  พล.ต. ประพัฒน์  พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 (มทบ.37) ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 พร้อมด้วย จิตอาสา 904  นำกำลังพลจิตอาสาฯ พระราชทาน  40 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน บูรณาการร่วมกับกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย , ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง และ พล.ร.7 โดย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยว ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมือง จ.เชียงราย 

โดยกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2565 และร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม ประจำปี 2565 ครบรอบ 135 ปี 8 เมษายน 2565  

ซึ่งดำเนินการทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน และพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยรอบ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นที่เคารพศรัทธาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันหลักของชาติ ตามโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน” ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่