ขอเปิดด่านพรมแดนชายแดน แม่สาย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ขอเปิดด่านพรมแดนชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังปิดมา2ปี หากช้ากระทบระยะยาว

วันที่ 20 เม.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคเอกชนโดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย สำนักงานอำเภอแม่สาย จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน หารือแนวทางผลักดันการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อ.แม่สาย ที่ห้องประชุมตองจี โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติคโฮเทล อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมี น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้าแม่สาย ปลัดอำเภอแม่สาย นายด่านศุลกากรแม่สาย ทหาร.กกล.ผาเมือง หน่วยประสานงานชายแดนไทย – เมียนมาฯ ( TBC ) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรแม่สาย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ สาธารณสุขอำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย สมาชิกหอการค้าแม่สาย และ ผู้ประกอบการโรงแรม-ร้านอาหาร-รถบริการขนส่ง-ห้างร้านค้า ฯ เข้าร่วมประชุมในในครั้งนี้

ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้าแม่สาย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยได้ปิดด่าพรมแดนถาวรข้ามลำน้ำสาย บริเวณสะพานแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย ซึ่งถูกปิดมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี แต่คงเปิดด่านสะพานแห่งที่ 2 ให้เฉพาะรถส่งสินค้าผ่านแดนได้เท่านั้น ทำให้ระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผ่านมากระแสเม็ดเงินเข้าประเทศหายไป ปีละกว่าแสนล้านบาท ทำให้อำเภอแม่สายซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของเชียงรายซบเซา มีร้านค้าหลายแห่งได้ปิดกิจการ โรงแรมบางแห่งต้องประกาศขาย โดยเฉพาะร้านบริเวณถนนสายหลัก

ที่เห็นได้ชัด มีป้ายติดตามหน้าห้างร้าน ซึ่งอีกไม่นานอำเภอแม่สายจะกลายเป็นเมืองร้าง ไม่คึกคักเหมือนช่วงด่านพรมแดนเปิดซึ่งการนัดประชุมหารือนอกรอบในครั้งนี้ แต่ละฝ่ายได้เสนอ มาตรการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ซึ่งจะมีการเสนอให้มีการตั้งอนุกรรมการ ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด มาดูเเลในเรื่องผลกระทบ ในการเปิดด่านพรมแดน แม่สายแห่งที่ 1 โดยจะวางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในที่ประชุมมีการเสนอ ให้ประชาชนสามารถ ข้ามไปมาได้ จำกัดจำนวน วันละไม่เกิน 2,000 คน แต่ต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีน 2 เข็ม และการตรวจ ATK ก่อนเข้าประเทศทุกครั้ง ส่วนรถสินค้ายังคงให้ใช้สะพานแห่งที่ 2 เช่นเดิม และมีการขอขยายเวลาเปิดปิดให้รถขนส่งสินค้าข้ามผ่านสะพานแห่งที่ 2 ได้ตั้งเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. ซึ่งจะมีการนัดประชุมหาข้อสรุปถึงมาตรการต่างๆ อย่างรอบคอบ อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อหาข้อสรุปและเสนอเรื่องต่อไปยังจังหวัด และส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป