จำหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันศุกร์

อย่าลืมแวะมาอุดหนุนผักปลอดสารพิษ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย จำหน่ายผักปลอดสารพิษจากชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอาหารปลอดภัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. อย่าลืมมาอุดหนุนและทานผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย (ติดตลาดศิริกรณ์เชียงราย)

 7,901 total views,  6 views today