เทศบาลนครเชียงราย มอบเกียรติบัตร อปพร.ดีเด่น

เทศบาลนครเชียงราย มอบเกียรติบัตร อปพร.ดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือสังคม พร้อม ถวายเกียรติบัตร พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ อปพร.ดีเด่น เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี โดยมีสมาชิก อปพร. เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วม

โดยในปีนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ถวายเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุน อปพร. เทศบาลนครเชียงราย และ อปพร. ดีเด่น ให้กับ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และ บุคลากร ที่ให้สนับสนุน ทั้งจาก จากมูลนิธิฯ สมาคมฯ และอื่น ๆ ซึ่งได้ช่วยเหลืองานทุกอย่างในด้านอาสาสมัคร ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย จากนั้นได้มอบ มอบเกียรติบัตรให้กับ อปพร.ดีเด่น ให้กับ สมาชิก อปพร.เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ทุกๆ ปีของวันที่ 22 มีนาคม ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้อง อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ อปพร.ดีเด่นจำนวนหนึ่ง จาก อปพร.ทั้งหมดร่วมพันคน ซึ่งพี่น้อง อปพร.นครเชียงราย ก็ได้ทำงานด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็งเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งในช่วงงานเชียงรายดอกไม้งาม และในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยดีเสมอมา ในพิธีมอบก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง มาให้กำลังใจกับพี่น้อง อปพร.ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งขอขอบคุณพี่น้องครอบครัว อปพร.ทุกนาย ที่ทำงานเพื่อพี่น้องชาวเชียงรายอย่างเข้มแข็งร่วมกันตลอดมา

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2533 เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนเอง ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม โดยมีเทศบาลนครเชียงราย เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการและงบประมาณ ปัจจุบัน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย มีสมาชิก 2,592 นาย