รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” ตรวจศูนย์ฉีดวัคซีนเชียงราย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดวัคซีนเด็ก ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย

22 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายฯ และผู้บริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานจุดฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงรายทั้งนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงรายให้บริการนักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค