ทน.ชร. ฉีดให้กับลูกจ้างสมัครใจฉีดอีก 1,000 คน

จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 เทศบาลนครเชียงราย เร่งฉีดให้กับลูกจ้างสมัครใจฉีดอีก 1,000 คน

22 ตุลาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย

โดยทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการนำลูกจ้าง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ในจุดดังกล่าวจะมีการฉีดวัคซีน รวม 1,000คน ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ล่าสุด มีการฉีดไปแล้ว จำนวน 2 เข็มเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 346,982 คน นักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีดไปแล้ว 62 เปอร์เซนต์ จากที่ตั้งเป้าหมายประชาชนที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 770,243 คน