ม.แม่ฟ้าหลวงพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และทันตกรรมในระดับภูมิภาค

มฟล. จับมือ มหาวิทยาลัยจากโอเรกอนสหรัฐอเมริกา ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และทันตกรรมในระดับภูมิภาค

เมื่อเร็วๆ นี้ รองอธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ Dr. Sharon Anderson และผู้แทนจาก Oregon Health & Science University สหรัฐอเมริกา หรือ OHSU เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี โดยได้ใช้โอกาสนี้หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะโครงการวิจัยด้านการแพทย์ชุมชน การพัฒนาคณาจารย์ การประชุมทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มฟล.และ OHSU จะช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทั้งการสอนและการวิจัย หลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์พัฒนามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นด้วย
ทั้งนี้การหารือครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ OHSU ในการทำงานอย่างใกล้ชิดด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในภูมิภาคนี้

 40,317 total views,  2 views today