ถวายเทียนพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย,(กองคลัง)คณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2564 และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ณ  วัดสันทรายใหม่ และวัดเชตุพน จ.เชียงราย

///