เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ พร้อมผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พร้อมข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ 22 ธันวาคม 2564 ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาส “วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร”, ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) กรุงเทพมหานคร ได้ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ