น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า”

เทศบาลนครเชียงราย น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หม่อมในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่า “สมเด็จย่า”

 9,690 total views,  2 views today