กฟก.เชียงราย รับหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กฟก.เชียงราย รับหลักทรัพย์ค้ำประกันจากการ ชำระหนี้แทนเกษตรกร สมาชิกกองทุน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงหล้าพนักงานอาวุโสรับหลักทรัพย์ค้ำประกันจากเจ้าหนี้สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัดจำนวน 3 แปลง ( กลุ่มเป้าหมายยอดหนี้เกิน2.5ล้าน) โดยมี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้มอบ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด โดยมี นายมงคล กันทะเตียน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายพัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ อนุกรรมการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังจากที่ สนง. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (สน.ใหญ่) โอนเงินชำระหนี้แทนสมาชิก 2 ราย มูลหนี้รวมจำนวน5,474,784.95บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรได้กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระยะเวลา 20 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ต่อไป.

 7,958 total views,  2 views today