สภานักศึกษา มฟล. เจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 โดยมีพิธีเปิดและการเสวนาร่วมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มฟล. จ.เชียงราย ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย และ นายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท ประธานนักศึกษา มฟล. กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนจากสภานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลาการด้านกิจกรรมนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 41 แห่ง

นายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท ประธานนักศึกษา มฟล. กล่าวรายงานว่า โครงการสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษาและทักษะทางสังคมให้แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 41 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 192 คน แบ่งเป็นนักศึกษา จำนวน 132 คน อาจารย์และบุคลากรจำนวน 60 คน

ทั้งนี้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Transforming University for the Future โดย ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์, การบรรยายพิเศษในหัวข้อ MFU Character การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ, กิจกรรม Din Din Tour : Travel and Learn at Mae Fah Luang University โดยนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มฟล., กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก, การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, การแสดงศิลปวิชาการจีนวิทยา, กิจกรรมเสริมสร้างด้านการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ณ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช, กิจกรรมเฮียนฮู้แดนดินถิ่นเจียงฮาย, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Smart Leadership and Motivation Skill โดย คุณธนกร นิลรัตนประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และการประชุมสัมมนาในหัวข้อ อนาคตของโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 18,144 total views,  4 views today