ตัดแต่งกิ่งไม้โค้งมุมกำแพง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโค้งมุมกำแพง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้ นายกฤษฎา กุศล หัวหน้างานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข หลังจากได้รับการประสานผ่านศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครเชียงราย กรณีขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโค้งมุมกำแพงเมือง หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อความปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง ตามแนวนโยบายการพัฒนา สู่การเป็น “นครเชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายยังได้ดำเนินการประสานงาน และสั่งการผ่านศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในหลากหลายเรื่องราวที่แจ้งผ่าน Pape faceboook “เทศบาลนครเชียงราย”