นำข้อมูลแรงงานต่างด้าว ลงระบบ IWF

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย  ลงพื้นที่ นำข้อมูลแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียนในระบบ IWF

วันที่ 21 เมษายน 2565  พ.อ.กิตติพล  ไพรหิรัญ  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้ ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ พร้อม เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ออกตรวจบูรณาการขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการใน พื้นที่ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงรายเพื่อนำข้อมูลแรงงานต่างด้าว จัดลงทะเบียนในระบบแอพพริเคชั่น IWF ตามเป้าหมาย ศปป.2 กอ.รมน.

และได้รณรงค์ให้ความเข้าใจให้เจ้าของกิจการและแรงงานต่างด้าวปฎิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 ในสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด เจ้าของผู้ประกอบกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 9,563 total views,  8 views today