สมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 สภ.เมืองเชียงราย

สมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0 สภ.เมืองเชียงราย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบอัจฉริยะ

วันที่ 21 เมษายน 2565 พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ได้จัดทำโครงการ สมาร์ต เซฟตี้โซน 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการป้องกันอาชญากรรม ผสมผสานกับแนวความคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” โดยการนำเทคโนโลยีมีใช้เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบอัจฉริยะ (Smart CCTV) เชื่อมโยงกับห้องศูนย์ควบคุมและสั่งการของ สภ.เมืองเชียงราย รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่น Police 4.0, การติดตั้งตู้แดง แบบ QR-Code ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

โดย สภ.เมืองเชียงราย ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำคัญในทุกมิติ เนื้อที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ในตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชนเกาะลอย, ชุมชนเทิดพระเกียรติ, ชุมชนกองยาว, ชุมชนรั้วเหล็กเหนือ, ชุมชนรั้วเหล็กใต้, ชุมชนศรีเกิด, ชุมชนวัดพระแก้ว, ชุมชนเจ็ดยอด และ ชุมชนราชเดชดำรง

ขณะนี้ สภ.เมืองเชียงราย ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ไปแล้วจำนวน 6 จุด และจะเพิ่มการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลมให้ครอบคลุมที่สุด