สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

21 ตุลาคม 2564 นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือโดยมี พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายจิระชัย มูลทองโร่ย นายสถิต ลิ้มพงศ์พันธ์ นายมณเฑียร บุญตัน นายณรงค์ อ่อนสะอาด นายเสรี สุวรรณภานนท์ และแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในการติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงรายได้นำนั่งรถรางเทศบาลนครเชียงราย ไปชมเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย อาทิ วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระแก้ว หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ การลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนบน) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและติดตามการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โอกาสนี้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงรายร่วมมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมวุฒิสภา บริเวณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์