น้อมรำลึกวันพระราชสมภพครบ120ปี สมเด็จย่า

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จย่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย คุณพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุสามเณร จำนวน 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 08.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และเยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าด้านต่างๆ อาทิด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ห้องประชุมนครเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

 24,931 total views,  2 views today