มร.ชร.เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า “ ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”

.ราชภัฏเชียงราย จัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 .. เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าฯอธิการฯนำทีมเทิดพระเกียรติด้วยขบวนล้านนาเต็มรูปแบบ จาก 14 คณะฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ นศ.กว่า 3,000 คน ร่วมขบวน และขับร้องบทกะโหลงประกอบพิณเปี๊ยะล้านนา จากนศ.ที่มีความสามารถระดับชาติ เผยที่สวนสมเด็จฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา แหล่งออกกำลังกาย พักผ่อน และท่องเที่ยวใกล้ตัวเมือง

 

ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย วันที่ 21..61 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานในพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณของ มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จย่าที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระตำหนักดอยตุงเป็นที่ประทับที่จังหวัดเชียงรายเพื่อการทรงงานโครงการพัฒนาดอยตุงโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบตามแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2531 จนเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 ..38 ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆ และประชาชนชาวเชียงรายดีขึ้นและยังทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักกันในระดับสากล

สำหรับสวนสมเด็จฯ นั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับผิดชอบของ มร.ชร. และยังเป็นที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ของสมเด็จย่าฯ อันเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่ควรค่าแก่การเคารพและสักการะของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งสร้างความใกล้ชิดและผูกพันกับคนเชียงรายและบุคลากรของ มร.ชร. ด้วย   สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย เป็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 7 ของประเทศ ห่างจากตัวเมือง 9 .. มีพื้นที่  625 ไร่เศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานเปิดสวนฯ เมื่อวันที่ 10 .. 31ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ..43  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทาบรมราชชนนีที่ประดิษฐานในสวนแห่งนี้  ปัจจุบันสวนสมเด็จฯ ยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาทางธรรมชาติที่สำคัญและที่ออกกำลังกายและที่ท่องเที่ยวมีทิวทัศน์อันสวยงามอีกแห่งใกล้ตัวเมืองเชียงรายที่น่าสนใจอธิการบดีฯ มร.ชร. กล่าว

สำหรับขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ปีนี้มีขบวนแห่ขันดอกและพานพุ่ม รับผิดชอบโดยศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. และตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะแต่งกายชุดนักศึกษา มร.ชร. พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามด้วยขบวนของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนขบวนองค์การบริหารนักศึกษา ตามด้วยขบวนของนักศึกษาทุกคณะ ทั้ง 14 คณะสำนักวิทยาลัยและศูนย์ฯต่างๆตามที่กำหนด

ในพิธีมีพิธีการฟ้อนรำถวายแบบล้านนาที่สวยงามโดย นศ.ชมรมดุริยนาฏศิลป์ มร.ชร.ประกอบเพลง พร้อมการขับร้องบทกะโหลง (โคลง)เทิดพระเกียรติ ซึ่งประพันธ์ โดย ผศ.ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล ขับร้องและเล่นดนตรีพิณเปี๊ยะประกอบโดย นายวุฒิชัย กันชัย เอกภาษาไทย ชนะเลิศเพลงกล่อมลูกระดับประเทศ  นายสิรภพ กันยะมี  เอกดนตรีและเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ปี’ 61จากกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งได้รับทุนฯจากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อถวายเป็นการเทิดพระเกียรติซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆ

และในตอนท้าย ผศ.ดร.ศรชัย อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารในส่วนต่างๆ ได้ตั้งขบวนพร้อมอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ถึงพระมหากรุณาธิคุณต่างๆอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรทั้งในแผ่นดินไทยและแผ่นดินเชียงราย

////

 3,263 total views,  2 views today