เทศบาลนครเชียงรายบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมตามพิธีกรรมของชาวพุทธ

เมื่อวันวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครู พนักงานเทศบาลนครเชียงราย คณะศรัทธาชุมชนต่างๆ และชาวไทยอินเดียในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมตามพิธีกรรมของชาวพุทธ โดยพระครูขันติ พลาธร เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยพระครูพราหมณ์จากวัดพระแม่อุมาเทวี โดยในงานมีการบรรเลงดนตรีไทยพื้นเมือง และการฟ้อนรำ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายด้วย ณ เทวาลัยที่ประทับทับองค์ท้าวมหาพรหม สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

 2,108 total views,  4 views today